Νεότερα Αρχεία >> Ιδιωτικά αρχεία και συλλογές

Συλλογή Βαρβιάνη: αρχειακό υλικό για την περίοδο της Κατοχής και της Εθνικής Αντίστασης (1940-1944, 7 φάκ.)
Έγγραφα περιόδου 1940-1944, γραμματόσημα, χαρτονομίσματα Ιταλικής Κατοχής
Δελτία πληροφοριών του γραφείου πολιτικών υποθέσεων χάρτες στρατιωτικοί
Εφημερίδες Ιταλικής περιόδου
Σημαίες -επιγραφές Ιταλικής περιόδου, δύο κανόνια κ.λ.π. τα οποία είναι εκτεθειμένα σε έκθεση
Στην συλλογή υπάρχουν και αντικείμενα bocadi Leone (γραμματοκιβώτιο ανωνύμων γραμμάτων)

Συλλογή Μιχαήλ Μυριδάκη (1930-1981, 42 φάκ.)
Αποχέτευση πόλεως (1961, 1 φάκ.)
Αποξήρανση λίμνης Μακρή (1940-1949, 1 φάκ.)
Κατασκευή δρόμων και εκτελ. έργων εις κοιν. διευθ. χειμάρρου Αγ. Χαραλάμπους Βαρκού-Χαμουζά (1946-1960, 1 φάκ.)
"Πολιτική ιστορία μου.Συνοπτική κατάστασης πεπραγμένων μου" (1944, 1 φάκ.)
Διον.Καρρέρ, Γκίγκης Ι.Βούλτσος, Διον.Ρώμας, Ι.Μάργαρης, Ν.Κολυβάς (1947, 1 φάκ.)
Πιστώσεις για πληγέντες (1933, 1 φάκ.)
Εκκλησιαστικά.Ανέγερση ναών (1959-1960, 1 φάκ.)
Διευθέτηση χειμάρρων (1952-1953, 1 φάκ.)
Ενέργειες υπέρ αγροτών (1938-1966, 1963, 2 φάκ.)
Ενέργειες υπέρ Δήμου (1977-1981, 1 φάκ.)
Ύδρευση πόλεως (1951-1965, 1 φάκ.)
Μελέτη υδρεύσεως Ζακύνθου εκ πηγών Κεφαλοβρύσου Κυψέλη (1962, 2 φάκ.)
Ανέγερση ναού Νοσοκομείου (1938-1964, 1 φάκ.)
Δημοτικές εκλογές (1934-1964, 1 φάκ.)
Ενέργειαι επιτροπής Αθηνών δι’ αποστολή εις Ζάκυνθο διαφ. ειδών και πολεμικού υλικού (1944-1972, 1 φάκ.)
Η Εθνική δράση. Εκφωνηθέντες λόγοι (1945-1952, 1 φάκ.)
Ηλεκτροφωτισμός πόλεως (1930-1965, 1 φάκ.)
Φωτογραφικό άλμπουμ (2 φάκ.)
Ενέργειες υπέρ αγροτών (1938-1966, 1 φάκ.)
Βουλευτικές εκλογές (1932-1964, 1 φάκ.)
Λιμενικά - παιδικός σταθμός - Πιστώσεις φέρυ-μπωτ (1945-1960, 1 φάκ.)
Εκπαιδευτικά (1959-1971, 1 φάκ.)
Ανέγερσις Ι. Ναού Μητροπόλεως (1960-1968, 1 φάκ.)
Αυτοκινητιστικά, ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ενεχυροδανειστήριο (1958-1963, 1 φάκ.)
Αγροτικές πιστώσεις και άλλα έργα υπέρ αγροτών (1953-1964, 1 φάκ.)
Ι. Ναός Αγ.Διονυσίου (1937-1963, 1 φάκ.)
Γεωτρήσεις για πετρέλαιο (1957-1964, 1 φάκ.)
Ηλεκτρισμός κοινοτήτων (1964-1967, 1 φάκ.)
Φωτοαντίγραφα εφημερίδων και άλλα αποδεικτικά ενεργειών (1978, 1 φάκ.)
Γενικής φύσεως επιτυχείς ενέργειές (1954-1976, 1 φάκ.)
Ραδιοφωνικός σταθμός (1966-1979, 1 φάκ.)
Ενέργειες υπέρ εργατών (1930-1977, 1 φάκ.)
Δημοσιευθείσαι ενέργειαι μου εις διαφόρους εφημερίδας (1932-1967, 1 φάκ.)
Ευχαριστήρια (1932-1981, 2 φάκ.)
Μουσείο Σολωμού.Τουριστικά (1952-1966, 1 φάκ.)
Πολιτική ιστορία εθν. Υπηρεσία, συνοπτική κατάσταση πεπραγμένων (1944-1978, 1 φάκ.)
Εμποροεπαγγελματικά δάνεια (1931-1958, 1 φάκ.).
Ενέργειαι υπέρ σεισμοπλήκτων και διαγραφής αρωγών (1954-1966, 1 φάκ.)
Αποξήρανση λίμνης Μακρή (1961-1965, 1 φάκ.)
ΟΔΑΖ Γηροκομείο (1946-1957, 1 φάκ.)
Ανέγερση Ι. Ναού Αγ. Τριάδος (1958-1960, 1 φάκ.)
Δραστηριότητα ως Βουλευτού Ζακύνθου (1966-1981, 1 φάκ.)