Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
  Υπηρεσίες
        προς το κοινό
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 

 

Αναγνωστήριο

Τα Γ.Α.Κ.-Αρχεία Ν. Ζακύνθου λειτουργούν τις εργάσιμες ημέρες των δημοσίων υπηρεσιών. Το ωράριο λειτουργίας του Αναγνωστηρίου είναι 09.00-15.00.

Οι ερευνητές έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα αρχεία, με τους περιορισμούς των άρθρων 42 του ν. 1946/91 και 5 του ν. 2690/1999, καθώς και των διατάξεων του ν. 2472/1997.

Κανονισμός αναγνωστηρίου

Αίτηση ερευνητή

Αίτηση χορήγησης αντιγράφων

Αίτηση αναπαραγωγής υλικού

Δήλωση για προσωπικά δεδομένα

Βιβλιοθήκη

Στα Αρχεία Νομού Ζακύνθου λειτουργεί βιβλιοθήκη, υποστηρικτικά στις δραστηριότητες των Αρχείων και στις έρευνες όσων συμβουλεύονται το αρχειακό υλικό το οποίο φυλάσσεται στο Αρχείο. Οι τίτλοι καλύπτουν ιστορικά, αρχειονομικά αλλά και παιδαγωγικά θέματα.

Η βιβλιοθήκη δεν είναι δανειστική. Το κοινό έχει πρόσβαση κατά τις ώρες λειτουργίας του Αναγνωστηρίου ή, σε περιπτώσεις ανάγκης, και σε άλλες ώρες, μετά από συνεννόηση με το προσωπικό.

Επισκέψεις σχολείων

Οι επισκέψεις σχολείων, οι οποίες αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα γενικής και τοπικής ιστορίας, στην εξοικείωσή τους με την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου τους, καθώς και στην απόκτηση αρχειακής συνείδησης, πραγματοποιούνται κατά τμήμα και μετά από συνεννόηση με το προσωπικό του Αρχείου, ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερος προγραμματισμός σε σχέση με τις υπόλοιπες αρχειακές εργασίες.